Bloggen

Tanke – känslor –  medvetande -meditation

Vi är inte våra känslor, heller inte våra tankar! Men vem är vi då?  Vi kallar det vårt medvetande! Det är att byta medvetandetillstånd – att transformera egot. Vi har alla  erfarenhet av att gå in i olika medvetandetillstånd. I vaket tillstånd kanske problemet för dagen är att dina aktier har sjunkit kraftigt i värde. Under sömnen drömmer du att en tiger jagar dig. Då har du inte en tanke på aktiekurserna, då är du livrädd. Men när du sover den djupa drömlösa sömnen har du inga bekymmer över huvud taget.

Våra problem är  alltså kopplade till vårt medvetande tillstånd.

Det finns ett djupare syfte med meditation än avslappning och lösa upp spänningar. Det är att byta medvetandetillstånd – att transformera egot.

Att transformera egot är genuin andlighet – det handlar inte om religion. Tvärtom, det är istället en befrielse. Religion arbetar inte för befrielse. Att lära sig bevittna , medvetet kunna höja sig över EGOT och bli BEVITTNAREN – vårt sanna jag, även i vår aktiva vardag!

Tekniken är Meditation. Vi behöver transformationsteknologi (TT) – inte bara informationsteknologi (IT)

OM
Lena

Den 17 dec – 19

Sann Läkning

Det finns en lätt väg att gå och den uppfylls genom hjärtat, med lätthet, glädje utan motstånd och den finns i nuet. Den har inga fiender, den lever i ovisshet, accepterar händelser och gläds åt varje ögonblick. Genom tystnad, att vara i naturen, genom meditation och att inte döma kommer du få tillgång till den innersta essensen av dig själv. Denna essens ligger bortom egot. Den är orädd, den är fri, den är immun mot kritik, den backar inte för någon utmaning. Den är inte underställd någon, är inte över någon. Den är full av magi, mysterium och förtrollning.

Ingen summa pengar eller framgång kommer att lösa dessa existentiella problem, endast en intim kontakt med med självet kommer att ge dig sann läkning. När du förstår din sanna natur – kommer du aldrig känna dig skyldig, rädd eller osäker vad det gäller pengar eller överflöd, eller förmågan att uppfylla dina önskningar, eftersom du kommer att inse att grunden till allt materiellt välstånd är livsenergi!

Gå in i stillheten, bli tyst, stilla och ensam, gå bakom turbulensen i din inre dialog, där finns det eviga, obegränsade kreativa sinnet! Samexistensen av motsatser – stillhet och dynamik på samma gång – gör dig oberoende av situationer, omständigheter, människor och saker.

Om

Lena

Tomelilla den 13 maj – 20

Du är inte dina objekt

När du iakttar moln vet du att du inte är molnen utan de är dina objekt, för du kan se dem.

Du kan se och känna din kropp på kroppsnivå, men det som kan känns och ses är inte ditt sanna jag. Din kropp kan var uttröttad, sjuk, frisk, tung eller lätt men allt detta har inget att göra med ditt verkliga jag – bevittnaren. Du har en kropp, men du är inte din kropp. Detta gör att vi lär oss hålla distans till livets alla händelser, människor och uppleva och se det som en film utan utan bo i dina känslor. Du har känslor men du är inte dina känslor de bara upplevs och leder dig på plats.Ditt sanna jag är bevittnaren!

Ha en härlig dag

Ayurvediska naturprodukter

Örter, kryddor, oljor och mineraler har använts sedan urminnes tider. Ayurveda inkluderar vad som troligen är den äldsta och mest systematiska kunskapen om dem. De betraktas som ”speciell föda” och genom dem kan du få de subtila energier eller frekvenser som behövs för dina inre organ. De har egenskaper som hjälper till att eliminera där du har överskott eller bygga upp där du har brist, så att celler, vävnader och organ återfår minnet av sin naturliga funktion. Ayurveda balanserar hela människan.

Det finns Ayurvediska örter till försäljning i samband vid Hälsovägledning och i butiken vid öppettider.

Nytt Magiskt Nytt År 2021

Andningen vår superkraft

Du har liknat andningen vid en ”superkraft”, hur kan vi bättre utnyttja denna kraft?
– Andningen ligger under både det autonoma (automatiska) nervsystemet tillika det centrala (viljestyrda) nervsystemet och är likt en muskel kan man säga. Har vi en vältränad andning (bra andningsmotorik, tonus i andningsmusklerna, god hållning och syresättning) är vi väldigt bra rustade för alla sorts motgångar och belastningar samt har ett bra immunförsvar och matsmältning. Andningen påverkar alla andra av kroppens system och är dess distributör av energi. Får systemen inte så mycket proviant arbetar de sämre. 

Vilket är det första steget i medveten andning för den oinvigde?
– Att ta aktiva promenader dagligen där man arbetar med inandning och utandning aktivt. samt ta liggande vilostunder på 5 minuter 2-3 gånger dagligen där man tränar på att ta fulla, långsamma andetag. Just att träna gasen och bromsen stärker andningskapaciteten.KÄRLEK.
Andligt sett är du din egen verklighets skapare.
Men sanningen är att yttre händelser bara tjänstgör som utlösare. Varje känslas orsak finns ”här inne” vilket betyder att inre arbete kan ge känsloläkning.
Vrede döljer rädsla, rädsla döljer sorg. Att komma igenom en känsla innebär att komma igenom lagren ner till roten.
När du med tålamod, beslutsamhet och kärlek nått dithän att du börjar bemästrar konsten att släppa taget, så kommer din verklighet att förändras. Den har inget val.
Det som händer ”där ute” är alltid avspeglingar av vad som händer ”här inne”. Under arbete att släppa taget kommer du att bli av med mycket som hör till det förflutna, men du kommer att vinna ditt jag. Det blir inte ett jag uppbyggt av antagande förväntningar och tolkningar, för ALLT sådant kommer och går. Det blir permanent JAG rotat i medvetenhet och kreativitet. När du en gång har fångat det så har du fångat världen.
Att höra andens röst är motsatsen till att lyssna till rädslan, vredens och tvivlets röster. Andens röst är svårare att höra för den är varken högljud eller krävande, medan t.ex. rädslans röst är utomordentligt stark och ibland överväldigande i sin envishet. Andra röster hör till det förflutna, de tankarna är egentligen inte dina egna utan lånade från auktoritetsfigurer som en gång hade inflytande över dig. Rösterna säger” det är bäst att du gör så här” – de varnar och straffar ofta. Andra röster från det förflutna uttrycker vanor och övertygelser. När någon säger. ”När jag hör mig själv är det som om jag hörde min mor ” menar han egentligen att han använder sig av ett övertaget värderingssystem. Källan till sådana värderingar och övertygelser – far, mor, handledare, lärare, guru – talar fortfarande i ditt huvud och upprepar lärosatserna du håller fast vid.
Men det är du som håller fast. Du är den som bestämmer vilken röst som du ska lyssna till och vilken du ska avvisa. För det allra mesta lyssnar inte folk till den röst som gör dem lyckliga eller kärleksfulla. De styrs mot kärlekslöshet och olycka därför att de lyssnar till fel röst, och de lägger ner enorma mängder tid på terapi i syfte att få bort de kärlekslösa rösterna ur huvudet.
Nästa övning kan hjälpa dig att känna igen andens röst när den talar till dig, och att följa den.
                                   
 
 
KONTROLL.
Kontroll är EGOTS metod att ”lösa” rädslans problem. När vi faller tillbaka i kontrollbeteende är något av följande scenarion aktuella i det omedvetna.
1.   Vi är rädda för att misslyckas
2.   Vi är rädda att någon  ska stöta bort oss.
3.   Vi är rädda för att ha fel.
4.   Vi är rädda att bli maktlösa
5.   Vi rädda för att krossas.
 
Ingen av de här farhågorna gör oss till dåliga eller svaga människor.
Alla ställs vi inför liknande typer av rädsla, men bara om vi kan erkänna hoten som döljer sig bakom föreställningarna kan vi hantera rädslan utan att tillgripa kontroll.
En kontrollerande person förefaller fri från rädsla, det är den fasad som kontrollerar uppehåller utåt. Vi lägger stor vikt att uppträda som man hade kontroll över våra liv, vilket ytterligare stärker EGOTS övertygelse att kontrollbeteende fungerar.
Att förneka att det finns förstärker vår rädsla ännu mera! De växer sig ännu större!
 
ÖVNINGAR:
Andningar av olika slag
Kroppskontakt – var känns det obehagligt

Bara vara här och Nu – Egot och Anden

Att godkänna att det finns gör att vi kan släppa det, egot finns men vi ska lära oss att bevittna det. Då får vi insikter, dock ej mera egoism!!

Dessa tillhör kontrollen: perfektionism, envist fasthållande vid en åsikt, intolerans,, ansvarstagande för andras behov, besvikelse när förväntningarna inte infrias, härsklystnad, girighet och arg när man blir motsagd eller konfronterad.

Rädsla uppstår vid att inte känna sig trygga!

Egot säkra vetskap är en illusion – Osäkerheten är livets grund – Diskutera var sitt motstånd vi går och bär på

Andligt sätt är vi redan trygga!

Vi tror att tvåsamheten gör oss trygga, men sanningen är att vi inte kan bli trygga genom någon annan.

Då vi var barn var det genom föräldrarna som vi trodde var trygga, tills vi upptäckte att även dom hade brister som fruktan och skyddslöshet. Då gick sanningen upp för oss och kom som en chock och besvikelse.

Missförstånd insmög sig för den ena insikten – föräldrar kan inte alltid skydda oss – är sann, men den andra – kärleken kan inte skydda oss – är falsk.

Kontrollbeteendet är grundat på missförstånd, och det har sin rot i seprationen.

”Varför hemsöker mitt förflutna mig”

Du har haft miljarder upplevelser. De ögonblick som du fäster uppmärksamheten på är de som avgör vad som du just upplever.

Om du fokuserar på glada minnen skapar du ett förflutet fyllt av glädje, och då upplever du frid i nuet.

” Mitt förflutna hemsöker mg” – ” Ditt förflutna kan inte hemsöka dig. Det är du som hemsöker dig själv genom att fokusera på smärtsamma delar av ditt förflutna”

Man hanterar en envis smärta från det förflutna genom att i stället fokusera på välsignelser i det förflutna. Kursen från EKIM uppmanar oss att affirmera: ” Det förgångna är över. Det kan inte beröra mig” och påminner oss om att ” Allt det förgångna , förutom dess skönhet, är borta, och ingenting förutom en välsignelse finns kvar”

Jag har bevarat all din godhet och varje kärleksfull tanke som du någonsin tänkt. Jag har renat dem dem från misstag som dolde deras ljus och bevarat dem åt dig i deras egen fullkomliga strålglans. De är bortom förstörelse och bortom skuld. Du kan förvisso gå i frid, därför att jag har älskat dig såsom jag älskade mig själv. Du går med min välsignelse och för min välsignelse. Bevara den och dela den med andra, så att den alltid kan vara vår!

Till Kärlekens avbild

Oavsett vilken dyster identitet världen lägger på dig eller vilka krav som ställs är du oskyldig, fullständigt värld att älska och förtjänt av enbart det goda. För att känna dig hel och lycklig måste du söka finna och affirmera bevisen för din oskuld. Om det känns svårt, var medveten om att du har blivit oerhört skicklig på att söka, finna och affirmera bevisen för din skuld. Du är en mästare på att välja ut enskilda aspekter av din upplevelse och använda dem för att bevisa din svaghet för dig själv.

Du kan använda samma förmåga till selektivt fokus för att understryka din styrka i stället. Få rättevisevågen att tippa över till din fördel genom att inse att den enda verkliga rättvisan är förlåtelse.

Synd är ett meningslöst påhitt utan vare sig orsak eller verkan, en fantasi utan verklighetsgrund. Förlåt andra för vad de inte gjorde och förbise ”det som aldrig gjordes” Befria både andra och dig själv från illusionen att något som de gör kan avgöra vad du ska uppleva. Ingen har makten att stjäla din lycka om du inte ger bort den makten. Ingen kan driva dig till vansinne om du inte accepterar att själv sitta på passeraplatsen. Förlåtelsen visar hur vi kan ta tillbaka vår kraft och köra själv i stället för att bara åka med.

Heligheten skapade mig helig.

Godheten skapade mig god.

Hjälpsamheten skapade mig hjälpsam.

Fullkomligheten skapade mig fullkomlig.

Kärleken, skapade mig, är det jag är.

%d bloggare gillar detta: